Meer


We halen graag nog een aantal mooie gebeurtenissen aan van het afgelopen jaar.

Nieuw lectoraat Betekeniseconomie

Met dit nieuwe lectoraat geeft de hogeschool een belangrijke impuls aan de inhoudelijke vernieuwing van de curricula van de economische opleidingen.

Hoger beroepsonderwijs in 2030

Hoe ziet het hoger beroepsonderwijs er in 2030 uit? Een bundeling van de kennis en visies van lectoren en (hoofd)docenten heeft een uniek boek opgeleverd: ‘Hoger beroepsonderwijs in 2030’, met 26 bijdragen en 4 toekomstscenario’s over het hoger beroepsonderwijs in 2030.

Situationer Workbook / Situationer Cookbook

In 2020 ontwikkelde Kenniscentrum Willem de Kooning Academy de tweedelige publicatie Situationer Workbook/Situationer Cookbook. Het is een meditatie over transformatieve pedagogie en onderwijs in tijden van crisis.

Hoe kunnen crises, in al hun vormen, de pedagogie informeren en beïnvloeden met wat nodig is om ons in onrustige tijden te situeren? Hoe kunnen we ons aanpassen aan de omstandigheden, belangstellingen en moeilijkheden van deze complexe tijden die een beroep doen op vormen van bescheidenheid, afstemming en erkenning van andere vormen van kennis, andere waardesystemen en andere begripskaders?

Docenten, onderzoekers en oud-studenten uit de Social Practices, Autonomous Practices, Minor+ Visual Culture en Master Education in Arts van de Willem de Kooning Academy hebben essays, interviews en andere creatieve en kritische interventies bijgedragen die deze fundamentele vragen aan de orde stellen. De twee bundels verzamelen antiracistische, dekoloniale, feministische en belichaamde perspectieven en benaderingen van het onderwijs. Hun lesmateriaal is geschikt voor studieprogramma's met een focus op sociaal geëngageerd kunstonderwijs.

Verkiezing docent-onderzoekers van het jaar

Om erkenning te geven aan onze docent-onderzoekers, die onderwijs en onderzoek ook tijdens dit bewogen jaar met elkaar hebben weten te verweven, heeft de hogeschool de verkiezing van de ‘Docent-onderzoekers van het jaar’ in het leven geroepen. Welke winnaars mochten we dit jaar feliciteren?

Deel deze pagina