Onderzoek


Het onderzoek van lectoren en onderzoekers aan hogescholen wordt rechtstreeks gevoed door vragen uit de beroepspraktijk en uit het onderwijs. De uitkomsten hiervan zijn kennis en inzichten, maar ook producten en processen die direct in de praktijk te gebruiken zijn. Bekijk hieronder een aantal projecten.

Sustainability oriented learning in living labs

Het Instituut voor de Gebouwde Omgeving ontwikkelt living labs met het doel studenten voor te bereiden op een praktijk met complexe duurzaamheidsvraagstukken. Onderwijsinstellingen – binnen en buiten Nederland – delen steeds vaker veelbelovende ervaringen met onderwijs in living labs en wijzen op de potentie ervan voor de ontwikkeling van aan duurzaamheid gerelateerde vaardigheden. Desondanks is er nog veel onduidelijk over de manier waarop dit onderwijs studenten ondersteunt bij de ontwikkeling van dergelijke vaardigheden. Promovenda Marlies van der Wee onderzoekt dit door in samenwerking met docenten van Hogeschool Atelier M4H ‘living lab onderwijs’ te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren.

Als je bij het overlijden van je dierbare niet nabij mag zijn

Goed afscheid nemen van een dierbare, maar ook voorkomen dat familieleden en zorgverleners zelf ziek worden. De coronacrisis heeft de vraag op scherp gezet wat goede zorg in de laatste levensfase eigenlijk is. Vanuit Kenniscentrum Zorginnovatie onderzoekt Erica Witkamp, lector Zorg om Naasten, de impact van COVID-19 op de zorg in de laatste levensfase.

Get Smart

Hoe kunnen bedrijven in het mkb hun aanpassingsvermogen versterken? Deze vraag is leidend in het onderzoek van Kenniscentrum Business Innovation en kwam bij uitstek naar voren in het Raak MKB project Get Smart. In dit project is onderzoek gedaan naar het innovatievermogen van mkb-maakbedrijven, in het licht van smart industry. Smart Industry is de trend van automatisering en gegevensuitwisseling in industriële fabricageprocessen. Tien bedrijven uit de regio Rotterdam hebben tussen 2018 en 2020 aan Get Smart meegewerkt evenals vijftig studenten uit de minor Digital Economy van de HR Business School. Geconstateerd is dat bedrijven worstelen met innovatie. Bestaande werkwijzen en dominante logica belemmeren vernieuwing.

Nieuwe lectoraten voor lesgeven in de klas

Iedere docent weet: didactiek en pedagogiek zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dit jaar zijn er twee lectoren gestart die hun pijlen richten op het lesgeven in de klas. Vanuit de pedagogiek houdt lector Carlos van Kan zich vooral bezig met de ‘waartoe’-vraag: waartoe dient onderwijs en wat wil je als docent aan leerlingen meegeven? Lector Lia Voerman sluit daar vanuit de didactiek naadloos op aan: Hoe krijg je dat voor elkaar? De lectoren zijn gemotiveerd het onderzoek te vertalen naar het onderwijs. “Behalve dat we veel willen samenwerken, is het voor een dieper begrip ook goed de vakgebieden apart te benaderen. Zo houden we elkaar scherp met nieuwe inzichten en mogelijkheden tot verbinding.”

Gemakkelijker privacy beschermen

Gemakkelijk privacy beschermen, hoe doe je dat? Docent-onderzoeker bij Creating 010, Afshin Amighi, werkt aan simpele en schaalbare methoden voor privacybescherming. Afgelopen jaar ontving hij voor dit onderzoek de Best Paper Award op de 14de Digital Society Conferentie. Daarnaast doet Afshin onderzoek naar het versimpelen van protocollen en autorisatieprocedures, waarover binnenkort alweer een nieuw onderzoekspaper zal verschijnen.

Deel deze pagina