Drie hoogtepuntenmagazines


Hogeschool Rotterdam focust haar pratkijkgerichte onderzoek op zes regionaal verankerde thema's, belegd in zes kenniscentra: Business Innovation, Creating 010, Duurzame HavenStad, Talentontwikkeling, Willem de Kooning Academy en Zorginnovatie. Alles zes komen in dit magazine aan bod, maar dit jaar hebben drie van de zes kenniscentra weer een eigen kenniscentrumgerelateerd magazine uitgegeven. Klik hieronder verder naar de drie afzonderlijke magazines en lees waar ze het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest.

Kenniscentrum Business Innovation

Kenniscentrum Business Innovation is dé kennisplek op het gebied van innovatie en economie. Door het verrichten en ondersteunen van praktijkgericht onderzoek voor het Economisch Domein en het bedrijfsleven, ondersteunt het kenniscentrum bedrijven en studenten van Hogeschool Rotterdam.

Kenniscentrum Talentontwikkeling

Kenniscentrum Talentontwikkeling zoekt samen met partners in de beroepspraktijk en het hoger onderwijs antwoord op de vraag hoe talent effectiever ontwikkeld kan worden.

Kenniscentrum Zorginnovatie

Met praktijkgericht onderzoek draagt Kenniscentrum Zorginnovatie bij aan betere zorg en ondersteuning. Dit doen wij in nauwe samenwerking met professionals, cliënten, kennisinstituten en de opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Zo bevorderen we samen gezondheid, vitaliteit en participatiemogelijkheden van onze medemensen.

Deel deze pagina